Mer om Energisnåla hus och Passivhus?

 Hustillverkare

Husleverantörer

Husmässa

Stenhus

Timmerhus

Energisnåla hus

 

Husbilder

 

Energisnåla hus och Passivhus

 

När man talar om hustillverkare ska man tänka på att det finns två olika typer av hustillverkare. 

Energifrågan blir numera allt viktigare när det gäller val av hus. Vissa leverantörer har nischat in sig på att tillverka såkallade lågenergihus. Den mest effektiva formen av lågenergihus kallas plushus. D.v.s. hus som ger mer energi än de förbrukar. Kolla alltså med husleverantören hur pass isolerade deras hus och framför allt fönster är. Om det lönar sig uppgradera till ett välisolerat hus.

   

Passivhus

 


 

 

ENERGISNÅLA HUS

Energisnåla hus eller lågenergihus som de också kallas är den enklaste formen av energibesparande huskonstruktioner. I denna kategori är det framförallt isoleringsfaktorerna i väggar och fönster som är väsentliga.

 

 
PASSIVHUS

Passivhus är extremt välisolerade och täta hus. Det är viktigt att förhindra värmeläckage med ventilationskontroll så att passivhus kan återanvända den värme och energi som finns i huset. Huset och alla hushållsapparater genererar massor av energi som passivhus noga tar hänsyn till. Passivhus använda solenergi, både direkt och genom fönster och solfångare. På detta sätt kan passivhus täcka upp större delen av en familjs värme och varmvatten behov. Tanken är att ingen extern värmekälla ska behövas.

 
ENERGI PLUSHUS 

Energi plushus är kända som de mest miljövänliga husen. Denna hustyp producerar mer energi än de förbrukar. Om huset är kopplat till den stora elnätet kan husägare då få en extra inkomst och behöver då naturligtvis inte betala någon elräkning. När priset på solceller kommer att minska, kommer denna typ av konstruktion bli allt vanligare. Idag är det tyvärr fortfarande rätt dyrt.


VALET 

Valet av hus brukar ofta bero på många olika faktorer. Men en faktor som kommer förändra konstruktioner och krav när det gäller framtida hus är energifrågan. 

 

Bästa sättet för att hitta rätt hus och hustillverkare som kan leverera det du söker är genom sökningar på nätet eller att besöka olika husmässor. 

HUS365.se är en helt ny sida för dig som söker och behöver inspiration inför husköpet. Där kommer du garanterat att hitta en hustillverkare som kan leverera det du söker.

 

 

Länder och orter som har kommit långt när det gäller energisnåla hus:

Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, England, Tyskland, Nederländerna, USA, Canada, 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå, Jönköping, Kalmar, Gotland, Öland, 

 

Svenska, Amerikanska, Polska, Tyska, Estniska, Lettiska, Finska, Norska, Kanadensiska, Danska, Spanska, Italienska, Franska,

 

 

 

 PARTNERS

 

Hustillverkare

 

Energisnåla hus

 

 ____________________________ © Hustillverkare   ________________________________